ผลงานโครงการสะพานข้ามทางรถไฟสาย นฐ. 1023บ้านวัดละมุด ตั้งแต่กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

เดือนก.ย.62           ดำเนินงานเตรียมความพร้อมและงานอำนวยความสะดวกของโครงการฯ เช่น อาคารสำนักงานสนาม อาคารทดสอบและอาคารพักเจ้าหน้าที่

เดือน ต.ค. 62         ดำเนินงานเตรียมความพร้อมและงานอำนวยความสะดวกของโครงการฯ เช่น อาคารสำนักงานสนาม อาคารทดสอบและอาคารพักเจ้าหน้าที่

เดือน พ.ย. 62         ทำการสำรวจ วางแนว ระดับ วางหมุด BM. ของโครงการงานก่อสร้าง

เดือน ธ.ค. 62          เคลียริ่งบริเวณพื้นที่ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

เดือน ม.ค. 63         ดำเนินงานเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 m. ช่วง P1 – P4 (LT )

เดือน ก.พ. 63         ดำเนินงานเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80m. ช่วง P4 – P7 ( LT )