สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท
 
 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  โทรศัพท์  0-2551-5424  โทรสาร 0-2551-5424
   
 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
เลขที่ 10/59,60,61 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่  3  ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์  034-978273  โทรสาร  034-978273
website : www.iec-thailand.com

กลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ

โทรศัพท์ : 0-2551-5424
โทรสาร : 0-2551-5424

Facebook : https://www.facebook.com/302003876878913/
 

คิวอาร์โค้ด LINE


 

 

Website : http://www.ub-group4-2560.org