แควโสมง - สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00- 12.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี