คลองเครือหวาย - สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ.สันติพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี