การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4 สะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก บ.ท่าเมือง ม.1 - บ.สะพือ ม.6 ต.ท่าเมือง/สะพือ อ.ดอนมดแดง/ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.

 

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน 2560 กลุ่ม 4
สะพานข้ามแม่น้ำลำเซบก บ.ท่าเมือง ม.1 - บ.สะพือ ม.6 ต.ท่าเมือง/สะพือ อ.ดอนมดแดง/ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.


นายสมาน แก้ววงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง เป็นประธานในการประชุม
นายปิยะพันธ์ ศรีชมภู เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท
นายบัญชา ทองนรินทร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากกรมทางหลวงชนบท
บริษัทที่ปรึกษา (IEC) และประชาชนเข้าร่วมประชุม