กรมทางหลวงชนบท มีแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงสร้าง  ต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ บนถนนภายใต้เขตความรับผิดชอบ  เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบรางโครงการรถไฟทางคู่  ในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัดหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านอำนวยความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาจุดอันตรายบริเวณจุดตัดระหว่างถนนของกรมทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ ให้การเดินทางผ่านจุดตัดดังกล่าวมีความปลอดภัย   โดยสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการชนของรถยนต์และรถไฟ   ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง ทั้งการเดินทางทางถนนและทางรถไฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น    ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการขนส่งของประชาชน