เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการชนของรถยนต์กับรถไฟ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง และรองรับการขยายตัวในพื้นที่