สำนักการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท
 
 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  โทรศัพท์  0-2551-5424  โทรสาร 0-2551-5424
   

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
เลขที่ 10/59,60,61 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่  3  ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์  034-978273  โทรสาร  034-978273
 

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)   
 
เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310  โทรศัพท์  02-716-1600 -700 Ext 0 โทรสาร 02-716-1494
 

 

Website : http://www.smk-2032.org