โครงการสำรวจออกแบบถนนต่อเชื่อมสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี – ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทางต่างระดับข้ามทางรถไฟอ.เมือง จ.สระบุรี

News1 1 sm

โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนต่อเชื่อมระหว่างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ไปบรรจบกับถนนเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ และศึกษาความเหมาะสมทางเชื่อมจากโครงการไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง