สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
 
โทรศัพท์ 025515482      โทรสาร 025515481       http://design.drr.go.th
 

แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี

409 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์   0 3820 2044 –7  โทรสาร 0 3820 20445  E – mail  chonburi@drr.go.th
   


บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 

งานวิศวกรรม  

 

โทรศัพท์ :  0 2168 7395 – 8  

โทรสาร : 0 2168 7380

E – Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานการมีส่วนร่วมของประชาชน

 โทรศัพท์ : 0 20177281 – 2

                  06 2698 7072

โทรสาร : 0 2017 7282

E – Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Website : http://www.chb-3009.com