วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1    สำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย ชบ.3009แยก ทล.331 - บ.หนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับการให้
บริการของถนนเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 331 (บริเวณกิโลเมตรที่ 39+650) สิ้นสุดโครงการ
ที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (บริเวณกิโลเมตรที่ 107+200) ระยะทางประมาณ 8.500กิโลเมตร

2.2    ออกแบบสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน และลำน้ำ

2.3    ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่างๆ ออกแบบป้องกันจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ให้เหมาะสมได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ พร้อมการจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ

 2.4    ศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์