สะพานข้ามแม่น้ำลำเซบกสถานที่ตั้ง

สะพานข้ามแม่น้ำลำเซบกเป็นสะพานข้ามระหว่าง ม.1บ.ท่าเมือง–ม.6 บ.สะพือ ต.ท่าเมือง/สะพือ อ.ดอนมดแดง/ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

รูปแบบโครงการ

- แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

- แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแสดงผังโครงการ

- แผนที่สังเขป

- ผังบริเวณโครงการ

- Power point